Varför välja Asap IT?

För att vara konkurrenskraftig, uppnå önskvärd flexibilitet och kunna möta de snabba marknadsförändringarna krävs effektiva kvalitetssäkrade resursinköp.

Varför välja Asap IT?

Asap IT sätter sig in väl i kundernas projekt för att därigenom uppnå bästa matchning och skapa det optimala slutresultatet för våra samarbetspartners. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda rätt konsult med specialistkompetens, vid rätt tillfälle för att därigenom skapa goda förutsättningarna för kundernas specialistbehov, inte minst inom IT-projekt.

Asap IT har en vidsträckt branscherfarenhet och en stor databas med över 10 000 stycken nationella och internationella konsulter. Vi har en nära relation till Baltikum med kontor i Riga förutom vårt Uppsalakontor. Därigenom kan vi tillgodose kundernas behov både när det gäller kompetens och pris. Vi har ett personligt arbetssätt och ger våra kunder såväl som konsulter en dedikerad och flexibel kontaktperson som alltid är tillgänglig.

Spliver har ett arbetssätt som fokuserar på transparens och kvalitetsuppföljning vilket skapar en trygghet. Vi sköter allt det administrativa kring uppdraget samt omlokalisering av konsulten. Våra kunder kan på sätt fokusera på sina faktiska projekt.

Våra värderingar och vår filosofi

  • Hållbart: Vi värderar långsiktiga affärsrelationer och aldrig kortsiktig vinst

  • Enkelt: Allt vi gör skall vara enkelt utan att tappa kvalitét

  • Menningsfullt: Allt vi gör skall ha en konkret mening och skapa ett positivt värde för kund

  • Ansvarsfullt: Vi tar hand om våra kunder samt medarbetare och håller vad vi lovar