Så arbetar Spliver

Asap IT hittar rätt konsulter till era uppdrag.

Sökprocessen

Genom väl inarbetade processer, lång erfarenhet och ett tydligt fokus på kvalitét ser vi till att matcha era önskemål och behov. Vi är alltid väl insatta i era projekt och genomför ingående kvalitétesäkring under searchprocessen, med hjälp av intervjuer och genom våra referenstagningar av konsulterna.

Vi förhandlar fram relevanta priser och skickar in de kvalitétssäkrade CV:na till er. Allt administrativt arbete tar vi hand om så att ni kan fokusera på det ni brinner för, att utveckla och göra affärer. När ni träffar konsulten är densamma redo att signa uppdraget på plats. Vi genomför löpande uppföljningar av konsultensarbetet och fastställer kundnöjdheten.