Asap IT - IT specialists delivered

Välkommen till Asap IT!

Asap IT är en konsultförmedlare som levererar specialistkompetens inom IT-området. Vi frigör tid och tillhandahåller snabbt ert företag med kvalitetssäkrad specialistkompetens till konkurrenskraftiga priser. Asap IT är kundens inköpspartner som värnar om leverantörerna samtidigt som vi konkurrensutsätter dem.

Asap IT, är en oberoende och internationell upphandlare av konsulter med specialistkompetens, inte minst IT-konsulter. Företaget har haft en stadig tillväxt sedan uppstarten år 2010. Som leverantör tar vi ansvar för hela resurscykeln från kravspecifikation, sök, urval till resursuppföljning. Vi minimerar den administrativa hanteringen för er och frigör tid. Vår målsättning är att vara bäst på det vi gör med fokus på kvalitet.

Våra kunder är i huvudsak baserade i Norden och vårt nätverk med konsulter är både lokalt och internationellt, med en nära relation till Baltikum. Vi vet av erfarenhet att den här kombinationen erbjuder fler konsultalternativ, rätt kompetens och konkurrenskraftigare priser. Våra kontor finns i Sverige och i Lettland.

Behovet av tjänsteinköp och specialistkompetens ökar alltmer i dagens komplexa och snabbt föränderliga affärsklimat. För att vara konkurrenskraftig, uppnå önskvärd flexibilitet och kunna möta de snabba marknadsförändringarna krävs effektiva och kvalitetssäkrade resursinköp. Spliver möter dagens komplexa utmaningar. Med hjälp av vår flexibilitet och mångåriga erfarenhet tillhandahåller vi kostnadseffektiva resursinköp.

Asap IT – IT specialists delivered!

  • Väl insatta i kundens projekt och behov med leverans av hög kvalitet inom 48 timmar

  • Ingående kvalitetssäkring och uppföljning av konsulten görs och rapporteras

  • Närhet i våra kund- och konsultrelationer, ansvarstagande för hela resursupphandlingscykeln

  • Stort nationellt och internationellt nätverk med över 12 000 konsulter

  • Tillförlitlig branscherfarenhet och hög kompetens

Asap IT skapar vinst för er!

Registrera dig på Asap IT
Vi uppfyller dina önskemål


or please Login

Behöver du hjälp?

Ta kontakt med oss om du har några frågor. Dina frågor och dina uppgifter hanteras givetvis konfidentiellt. 

FAQ

Behovet av tjänsteinköp och specialistkompetens ökar alltmer i dagens komplexa och snabbt föränderliga affärsklimat. För att vara konkurrenskraftig, uppnå önskvärd flexibilitet och kunna möta de snabba marknadsförändringarna krävs effektiva och kvalitetssäkrade resursinköp.

+46-76 57631 54